Fa W'akwan Hyε Yehowa Nsa

From Wikichorus
Jump to: navigation, search

Lyrics[edit]

Fa w'akwan hyε Yehowa nsa
Na fa wo ho to no so
Na Ͻno na ͻbεyε
Na Ͻno na ͻbεyε

Version 1[edit]

doh is F3Tempo 90
4
mfsmrmdr
s'l's's's'dl't'
Fa w'a- kwan hyε Ye- ho- wa nsa
mfsmfsms
dl's'dt'dm's'
 
 
rrmfsfm
t't'drt'rd
Na fa wo ho to no so
ffslrss
s'fmrs'l't'd
 
 
mfsmsfmr
drmdmrdl'
Na Ͻ- no na ͻ- bε-
mfsmslsf
dl's'dmrdf'
 
 
sfmrmfrd
l'l'ta'l'drt's'
Na Ͻ- no na ͻ- bε-
rrsfslfm
l'rdr's's'd