Kͻnkrͻn, Kͻnkrͻn, Kͻnkrͻn

From Wikichorus
Jump to: navigation, search


Lyrics[edit]

Kͻnkrͻn, kͻnkrͻn, kͻnkrͻn
Kͻnkrͻn, kͻnkrͻn, kͻnkrͻn
Yε hyira Wo, asafo Yehowa
Wo yε kͻnkrͻn krͻn

Version 1[edit]

doh is D4Tempo 90
4
ddmdssddmdr.mr
s's'ddmmmmddt'.dt'
Kͻn- krͻn, kͻn- krͻn, kͻn- krͻn Kͻn- krͻn, kͻn- krͻn, kͻn- krͻn
mmssd'd'd'd'smss
ddmmssddmds's'
 
 
:ss.ss.sl.ll.lss.fmf.mrd:
:mm.mm.mf.ff.fmm.rdrt'd:
hyi-ra Wo, a- sa-fo Ye-ho- wa Wo yε kͻn- krͻn krͻn
:ss.ss.sd'.d'd'.d'ss.lslfm:
:dd.dd.df.ff.fdm.fss'd: