Odimafo

From Wikichorus
Jump to: navigation, search

Lyrics[edit]

Odimafo, odimafo, odimafo
Yesu yε odimafo
M'asͻ N'ahwε na m'ahunu sε
Jesus yε odimafo

Ͻkamafo, ͻkamafo, ͻkamafo
Yesu yε ͻkamafo
M'asͻ N'ahwε na m'ahunu sε
Jesus yε ͻkamafo

Version 1[edit]

doh is E3Tempo 90
4
1.
*.s':d.dd.dr.rr.rm.mm***.s':
*.s':s'.s's'.dt'.t't'.t'd.dddt's':
O- di-ma- fo
O- di-ma- fo o- di-ma- fo o- di-ma- fo (Ye- su yε) o-
*.d:m.mm.ss.ss.ss.sssff:
*.f':m'.m'm'.m's'.s's'.s'd.ddds'f':
 
 
2.
**r.mfsmfr
**t'.drrddt'
Ye-su o- di- ma- fo
**s.slssfs
**t'.drt'dl's'
 
 
:sllsdfs.fm
:ddt'ddt'rd
M'a- N'a- hwε na m'a- hunu
:mfssslss
:mfremdrt'd
 
 
1.2.
mrrdrm:r
ta'l'l'dt'd:l'
Je- sus yε o- di- ma- fo yε o-
sffmss:f
df'f's's'd:f'
 
 
dt'd
s's's'
di- ma- fo
mrm
s's'd